Puberteit

De puberteit is een levensfase waarin alle jongeren snelle en ingrijpende ontwikkelingen doormaken. Deze veranderingen gaan vaak gepaard met een verhoogd risico op de toename in emotionele problemen en gedragsproblemen. Het is de levensfase waarin secundaire geslachtskenmerken zich ontwikkelen, waarin een groeispurt in lichaamslengte optreedt en waarin uiteindelijke geslachtsrijpheid wordt bereikt.

 

Vanuit onderzoek blijkt dat passende voorlichting meestal wordt gegeven nadat een jongeren ongepast gedrag heeft laten zien (bijvoorbeeld ongewild aanraken van anderen of naaktfoto’s plaatsen op internet) of als een gedragsverandering nodig is waarbij ook anderen baat hebben (bijvoorbeeld hygiëne). De methode Pubermind biedt vanuit de zes onderwerpen (zie onderstaand figuur) de mogelijkheid om tijdig aandacht te hebben voor verbreding van kennis en vaardigheden over de puberteit.

 

We hebben het spel Pubermind in de afgelopen jaren met verschillende doelgroepen gespeeld, waarbij we uiteenlopende problematiek tegen kwamen. Het spelen in groepjes bleek grote meerwaarde te hebben. Door jongeren het spel met elkaar te laten spelen komen gesprekken op gang, wordt inzicht bevorderd, sociaal gedrag versterkt en leren de jongeren van elkaar. Onze ervaring hierbij is dat het spel Pubermind een middel is en dat de speelwijze van groot belang is om de beoogde doelen te bereiken.

 

Ondanks dat er wel voorlichtingsmateriaal beschikbaar is, blijft er behoefte aan vooral passend voorlichtingsmateriaal. Het is een uitdaging om de vertaalslag te maken naar de praktijksituatie. De methode Pubermind biedt dan ook het spel Pubermind niet los aan, maar in combinatie met een interactieve lezing om de vertaling naar uw praktijksituatie te waarborgen. Ook het belang van passende voorlichting voor specifieke doelgroepen wordt vanuit de literatuur ondersteund.