ADHD

Met betrekking tot de seksuele ontwikkeling van kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is in vergelijking met autisme nog weinig onderzoek gedaan (Soldati et al., 2020). Wel blijkt dat jongeren met ADHD problemen kunnen ervaren op seksueel gebied zoals minder seksuele voldoening en overmatig masturberen (Bijlenga et al., 2018). Zo blijkt uit onderzoek (N=286) van Flory et al., (2006) dat ADHD, vastgesteld in de kindertijd, een voorspeller is voor het eerder hebben van seksuele contacten, het hebben van meer seksuele partners, vaker buiten een relatie seks hebben en dat er vaker sprake is van vroege zwangerschappen. Bij het spel Pubermind worden deze onderwerpen onder de aandacht gebracht, zodat de jongeren hier passende informatie over kunnen ontvangen. De methode Pubermind biedt het middel om deze communicatie voorop te stellen. Het betrekken van de familie bij de voorlichting is een belangrijk aspect (Boudesteijn et al., 2011). Als hulpverlener kan Pubermind ook goed worden ingezet tijdens een gezinssessie om de communicatie tussen ouder en kind te stimuleren.

 

Naast dat het spel Pubermind aansluit bij de ontwikkeling van kinderen met ADHD is er in de vormgeving en uitvoering ook rekening gehouden met deze doelgroep. Het spel is zo rustig mogelijk gehouden in visuele vormgeving, door kleurgebruik en één woord per kaartje bij tekenen/uitbeelden/verboden woord.

 

 

Literatuur:

Bijlenga, D., Vroege, J. A., Stammen, A. J. M., Breuk, M., Boonstra, A. M., van der Rhee, K.,
              & Kooij, J. J. S. (2018).
Prevalence of sexual dysfunctions and other sexual disorders
              in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder compared to the general
              population. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 10, 87–96.
             
https://doi.org/10.1007/s12402-017-0237-6

Boudesteijn, F., van der Vegt, E. J. M., Visser, K., Tick, N., & Maras, A. (2012). 

              Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis. Van
              Gorcum

Flory, K., Molina, B. S. G., Pelham, W. E. Jr., Gnagy, E., & Smith, B. (2006). Childhood
              ADHD predicts risky sexual behavior in young adulthood. Journal of Clinical Child
              and Adolescent Psychology, 35
(4), 571-577.
https://doi.org/10.1207/s15374424jccp3504_8

Soldati, L., Bianchi-Demicheli, F., Schockaert, P., Köhl, J., Bolmont, M., Hasler, R., &
              Perroud, N. (2020). Sexual function, sexual dysfunctions, and ADHD: A systematic
              literature review. The Journal of Sexual Medicine, 17(9), 1653-1664.

              https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2020.03.019