Benieuwd naar de Stichting achter Pubermind? Kijk op: 

www.mischawink.nl

 

 

Hoe is het begonnen

Pubermind is ontstaan vanuit de wens een voorlichtingsspel te bedenken en groeide uit tot een methode voor een zeer brede doelgroep. Toen Mischa Wink haar praktijk startte viel haar op dat er in verhouding weinig aandacht vanuit de omgeving was voor problemen voortkomend uit een lastige levensfase: de puberteit. Mede hierdoor kan er een tekort aan kennis, vaardigheden en de kans om deze op te doen ontstaan. Een gevolg hiervan is probleemgedrag, zowel internaliserend (depressieve gevoelens, zelfbeschadigend gedrag) als externaliserend (verbaal en fysiek seksueel overschrijdend gedrag). Met Pubermind kunt u tijdig in gesprek gaan over de onderwerpen die een puber bezig houden en ze op deze manier voorbereiden op de puberteit en helpen tijdens de puberteit. Onze veelzijdige ervaring in gezinnen, op scholen en binnen de hulpverlening is de inspiratie geweest in de ontwikkeling van Pubermind. Een uitdagend spel met een gedegen theoretische onderbouwing.

 

Voor élke puber

De afgelopen jaren zijn er veel voorlichtingsmaterialen ontwikkeld waar Mischa vanuit haar praktijk met veel plezier gebruik van maakt. Echter, ze miste een middel waarmee weerstand, angst en rigiditeit kon worden weggenomen en openheid zou ontstaan. Wat ingezet kan worden bij elke puber, maar bij uitstek geschikt zou zijn voor kinderen en jongeren met autisme of ADHD. Een middel dat zowel preventief als interventief ingezet zou kunnen worden om zorggedrag te voorkomen of te verminderen. Haar ervaring is dat hulpverleners, leerkrachten en ouders wel willen praten met de puber over de specifieke onderwerpen die van belang zijn in deze levensfase, maar zich handelingsverlegen voelen om het gesprek aan te gaan.

 

  

Ontwikkeling methode Pubermind