Wat is Pubermind?

Pubermind is een methodiek waarbij een spel wordt ingezet om ervaringen, ideeën en verwachtingen van de puberteit spelenderwijs te bespreken. De manier van spelen creëert een open sfeer met als effect dat eventuele weerstand afneemt en de jongere open staat voor nieuwe informatie en vragen zal stellen. Inmiddels wordt de methode Pubermind al een aantal jaar met groot succes ingezet binnen de praktijk van Mischa Wink.

 

 Pubermind uitstalling small

 

 

6 onderwerpen, 600 kaartjes, verschillende speelelementen en een unieke aanpak! 

 

Voorbereiding op de puberteit 

 Ondersteuning tijdens de puberteit 

Extra hulp bij zorgen 

 

 

 

 

 

Onze veelzijdige ervaring in gezinnen, op scholen en binnen de hulpverlening is de inspiratie geweest in de ontwikkeling van Pubermind. Een uitdagend spel met een gedegen theorertische onderbouwing. Pubermind is meer dan alleen een spel en Pubermind is voor elke puber!

 

Breed inzetbaar

Pubermind kan ingezet worden voor verschillende doeleinden, namelijk: als communicatiemiddel, voorlichtingsmiddel óf verkenningsmiddel met betrekking tot kennis en vaardigheden. Tot slot ook als nazorgmiddel, voor herhaling en om na voorlichting in te schatten of alles goed begrepen is. Zodoende is het spel breed inzetbaar.

 

Hoe is het begonnen

Pubermind is ontstaan vanuit de wens een voorlichtingsspel te bedenken en groeide uit tot een methode voor een zeer brede doelgroep. Toen Mischa Wink haar praktijk startte viel haar op dat er in verhouding weinig aandacht vanuit de omgeving was voor problemen voortkomend uit een lastige levensfase: de puberteit. Mede hierdoor kan er een tekort aan kennis, vaardigheden en de kans om deze op te doen ontstaan. Een gevolg hiervan is probleemgedrag, zowel internaliserend (depressieve gevoelens, zelfbeschadigend gedrag) als externaliserend (verbaal en fysiek seksueel overschrijdend gedrag). Met Pubermind kunt u tijdig in gesprek gaan over de onderwerpen die een puber bezig houden en ze op deze manier voorbereiden op de puberteit en helpen tijdens de puberteit. 

 

Voor élke puber

De afgelopen jaren zijn er veel voorlichtingsmaterialen ontwikkeld waar Mischa vanuit haar praktijk met veel plezier gebruik van maakt. Echter, ze miste een middel waarmee weerstand, angst en rigiditeit kon worden weggenomen en openheid zou ontstaan. Wat ingezet kan worden bij elke puber, maar bij uitstek geschikt zou zijn voor kinderen en jongeren met autisme of ADHD. Een middel dat zowel preventief als interventief ingezet zou kunnen worden om zorggedrag te voorkomen of te verminderen. Haar ervaring is dat hulpverleners, leerkrachten en ouders wel willen praten met de puber over de specifieke onderwerpen die van belang zijn in deze levensfase, maar zich handelingsverlegen voelen om het gesprek aan te gaan.

 

Pubermind training voor de puber!

'De Pubermind training voor de (pre)puber' is een training ter bevordering van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor alle pubers. Binnen de training is interactie tussen de deelnemers een belangrijk uitgangspunt, het bevordert het zelfinzicht en vergroot de kennis van de verandering die zich tijdens de puberteit voordoen. De Pubermind training zet het kind in zijn kracht en helpt hem of haar om nieuwe stappen te zetten. 

 

Doelgroep

De methode Pubermind is bestemd voor kinderen en jongeren vanaf 9 jaar, met of zonder beperking, ter voorbereiding op de puberteit of tijdens de puberteit. Het spel is ook speciaal geschikt voor kinderen en jongeren met autisme of ADHD. Om het spel zelfstandig te kunnen spelen is het belangrijk dat het kind / de jongere kan lezen. De manier van spelen maakt het toegankelijk voor verschillende doelgroepen.