Autisme

Uit onderzoek komt naar voren dat ouders van een kind met autisme zich vaak zorgen maken over de ontwikkelende seksualiteit bij hun kind. Het gaat vaak niet samen met een vanzelfsprekende kennis over seksualiteit en kan leiden tot sociaal ongepast gedrag (Hayward & Saunders, 2010). De methode Pubermind is er dan ook niet enkel voor school en hulpverlener, maar ook in aangepaste vorm voor de ouder. De communicatie met kinderen met autisme over seksualiteit is voor ouders vaak lastig. Er is voor deze kinderen een specifieke wijze van communiceren nodig. Informatie moet voldoende herhaald en expliciet benoemd worden (Stokes & Kaur, 2005). De oudercursus en interactieve lezing van Pubermind sluit aan op deze behoefte en biedt ouders, hulpverleners en de leerkracht het middel en de handelingswijze om dit gesprek aan te gaan. Seksuele voorlichting bij jongeren met autisme wordt vaak pas gegeven nadat de jongere ongepast gedrag heeft laten zien (bijvoorbeeld masturbatie in het openbaar of ongewild aanraken van anderen) of als een gedragsverandering nodig is waarbij ook anderen baat hebben (bijvoorbeeld hygiëne) (Ruble & Dalrymple, 2003). Met behulp van de methode Pubermind wordt de puberteit bespreekbaar gemaakt, waardoor de jongere beter leert begrijpen welke verandering hun lichaam doormaakt en hoe dit effect heeft op hun gevoel en gedrag.

 

Jongeren met autisme hebben moeite met het sociale bewustzijn en de wederkerige sociale interactie die noodzakelijk is voor het leren en begrijpen van gepaste seksuele interactie. Dit kan bijvoorbeeld problemen geven in het bepalen of seksuele gedragingen wel of niet gepast zijn in de context en waarom ze moeten letten op hun persoonlijke hygiëne en hoe ze dat kunnen doen (Kalyva, 2010). Door het inzetten van de methode Pubermind kunnen jongeren zich bewust worden van de sociale regels en veranderingen die er zijn en waarom deze er zijn. De veranderingen als gevolg van de puberteit worden open besproken. Specifieke aandacht en begeleiding ten aanzien van de psychoseksuele ontwikkeling van jongeren met een stoornis in het autismespectrum is erg belangrijk, omdat deze jongeren vaak minder contacten hebben in hun omgeving van wie zij betrouwbare, duidelijke en passende informatie over seksualiteit kunnen krijgen. Het is niet enkel bij jongeren met autisme van belang meer aandacht te hebben voor de seksuele en relationele ontwikkeling. Jongeren met ADHD of andere beperkingen waarbij de sociale interactie meer aandacht vraagt zijn gebaad bij extra ondersteuning ter voorbereiding op en tijdens de puberteit.

 

 

Literatuur

Boudesteijn, F., van der Vegt, E. J. M., Visser, K., Tick, N., & Maras, A. (2011). Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis. Assen: Van Gorcum 

Emmen, R. (2003). Seksualiteit binnen het autistisch spectrum: Een (v)erkenning. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 2, 44-52.

Hayward, B., & Saunders, K. (2010). Sexual behaviours of concern in young people with autism spectrum disorders. Melbourne: 10th Annual DSW Conference.

Kalyva, E. (2010). Teachers’ perspectives of the sexuality of children with autism spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders, 4, 433-437.

Ruble, M. S., & Dalrymple, N. J. (1993). Social/sexual awareness of persons with autism: A parental perspective. Archives of Sexual Behavior 22, 229–240.

Schroeder, S. R., LeBlanc, J. M., & Mayo, L. (1996). Brief report: A life-span perspective on the development of individuals with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 26, 251–255.

Stokes, M., & Kaur, A. (2005). High functioning autism and sexuality: A parental perspective. Autism, 9, 263-286.

Turnbull, H. R., Turnbull, A. P., Bronicki, G. J., Summers, J. A., & Roeder-Gordon, C. (1992). Disability and the family: A guide to decisions for adulthood. Baltimore: Paul H. Brookes.