Pubermind in de klas

Het spel Pubermind kan op individueel niveau worden gespeeld, met instructie van de leerkracht in kleine groepjes (maximaal 6) of klassikaal. De methode Pubermind kan in de volgende situaties ondersteunend zijn:

  • Het spel kan worden ingezet ter aanvulling op verschillende lessen, zoals Sociale vaardigheidslessen (Sova-lessen, zoals de kanjertraining), voorlichtingslessen en biologielessen.
  • De methode kan ingezet worden ter ondersteuning bij het verbeteren van het klassenklimaat/de groepssfeer. De manier van spelen creëert een veilig klimaat.

 

Doelen
  • Een open gesprek tot stand brengen over wat de puberteit inhoudt in het algemeen en/of specifiek voor de betreffende jongere of het kind.
  • Algemene kennis en vaardigheden verbreden ten aanzien van de puberteit, zowel de lichamelijke ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Eerder opgedane kennis en vaardigheden bespreekbaar houden.
  • Inzichtelijk krijgen of eerder besproken kennis en vaardigheden zijn begrepen door de jongeren.

 

Interactieve lezing

Duur: 2 uur

 

Tijdens de lezing maakt u kennis met de methodiek Pubermind en ervaart u hoe het is de puberteit middels het spel Pubermind bespreekbaar te maken.

 

Er zal besproken worden hoe de ontwikkeling bij jongeren verloopt. De puberteit is voor alle jongeren een intense periode. Voor jongeren met een beperking is het nog lastiger om te begrijpen wat er met hun lichaam, hormonen en emoties gebeurt. Tevens wordt stil gestaan bij de disbalans tussen de biologische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren met een beperking.

 

SKJ accreditatie

Pubermind is volledig SKJ geaccrediteerd. Na deelname an de interactieve lezing kunt u als HBO professional 3 SKJ-punten behalen. NVO: is in aanvraag.

 

school1