Toepassing op school

Het spel Pubermind kan op individueel niveau worden gespeeld, met instructie van de leerkracht in kleine groepjes (maximaal 6) of klassikaal. De methode Pubermind kan in de volgende situaties ondersteunend zijn:

  • Het spel kan worden ingezet ter aanvulling op verschillende lessen, zoals Sociale vaardigheidslessen (Sova-lessen, zoals de kanjertraining), voorlichtingslessen en biologielessen. Tevens kan het op de middelbare school ook tijdens de mentorlessen, maatschappijleer, verzorging of keuze-uren ingezet worden.
  • De methode kan ingezet worden ter ondersteuning bij het verbeteren van het klassenklimaat/de groepssfeer. De manier van spelen creëert een veilig klimaat.

 

Doelen
  • Een open gesprek tot stand brengen over wat de puberteit inhoudt in het algemeen en/of specifiek voor de betreffende jongere of het kind.
  • Algemene kennis en vaardigheden verbreden ten aanzien van de puberteit, zowel de lichamelijke ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Eerder opgedane kennis en vaardigheden bespreekbaar houden.
  • Inzichtelijk krijgen of eerder besproken kennis en vaardigheden zijn begrepen door de jongeren.

 

Interactieve lezing

Duur: 2 uur

 

U maakt tijdens de lezing kennis met de methodiek Pubermind en ervaart hoe het is de puberteit middels het spel Pubermind bespreekbaar te maken.

Tijdens de interactieve lezing zal besproken worden hoe de ontwikkeling bij jongeren verloopt. De puberteit is voor alle jongeren een intense periode. Voor jongeren met een beperking is het nog lastiger om te begrijpen wat er met hun lichaam, hormonen en emoties gebeurt. Tevens wordt stil gestaan bij de disbalans tussen de biologische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren met een beperking.

 

De handelingsadviezen en gesprektechnieken die van belang zijn voor de toepassing van Pubermind vormen de rode draad tijdens de interactieve lezing.

Door onze ervaring binnen het onderwijs en in de praktijk sluit de interactieve lezing, gebaseerd op theoretische kaders, aan bij uw doelgroep.

Na het volgen van de interactieve lezing ontvangt u een certificaat. U kunt zich via het kopje 'inschrijven' aanmelden voor de interactieve lezing. U ontvangt aan het einde van deze ochtend/middag of avond het spel Pubermind direct!

 

school1

 

 

De kosten kunt u afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal spellen zelf laten berekenen onder het kopje tarieven.