Toepassen als hulpverlener

Het spel Pubermind biedt de mogelijkheid een ontspannen sfeer te creëren met als effect dat weerstand afneemt en de cliënt open staat voor nieuwe informatie en vragen zal stellen.

In mijn werk heb ik ervaren hoe een passende voorlichting problemen kan verhelpen en voorkomen. De methode Pubermind kan ingezet worden voor verschillende doeleinden, namelijk: als communicatiemiddel, voorlichtingsmiddel of verkenningsmiddel met betrekking tot kennis en vaardigheden rondom de puberteit. Tot slot ook als nazorgmiddel, voor herhaling en om na voorlichting in te schatten of alles goed begrepen is. Zodoende is de methode multi-inzetbaar.

 

Doelen

  • Een open gesprek tot stand brengen over wat de puberteit inhoudt in het algemeen en/of specifiek voor de betreffende jongere of het kind.
  • Algemene kennis en vaardigheden verbreden ten aanzien van de puberteit, zowel de lichamelijke ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Inzicht krijgen over welke kennis de jongere reeds beschikt en welke vaardigheden bekend zijn bij de jongere die van belang zijn voor de levensfase waarin de jongere zich bevindt.
  • Eerder opgedane kennis en vaardigheden bespreekbaar houden.
  • Inzichtelijk krijgen of de behandelde kennis en vaardigheden zijn begrepen door de jongeren.

Interactieve Lezing


Inhoud: U krijgt een training tot spelleider, zodat u de methode Pubermind in kan zetten binnen behandeling, begeleiding of in de klas. Tijdens de interactieve lezing is er aandacht voor uiteenlopende problematiek. U geeft bij de inschrijving aan voor welke problematiek u graag extra aandacht zou willen hebben. Er zal gestart worden met een korte theoretische onderbouwing waarna de visie en werkwijze wordt uitgelegd. Tot slot zal u vanuit casustiek ervaring opdoen met methode Pubermind. 

 

Door onze ervaring binnen het onderwijs en in de praktijk sluit de interactieve lezing, gebaseerd op theoretische kaders, aan bij uw doelgroep. Na het volgen van de interactieve lezing ontvangt u een certificaat. U kunt zich via het kopje 'inschrijven' aanmelden voor de interactieve lezing. U ontvangt aan het einde van deze ochtend, middag of avond direct het spel Pubermind!

 

hulpverlener1

 

 

De kosten kunt u afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal spellen zelf laten berekenen onder het kopje tarieven.