Interactieve lezing Pubermind voor professionals

 

Interactieve lezing

Duur: 2 uur

Waar: Online of fysiek (locatie Lekkerkerk, Maarn, Houten of op uw locatie).

U krijgt een training tot spelleider, zodat u de methode Pubermind in kan zetten binnen behandeling, begeleiding of in de klas. Tijdens de interactieve lezing is er aandacht voor uiteenlopende problematiek. U geeft bij de inschrijving aan voor welke problematiek u graag extra aandacht zou willen hebben. Er zal gestart worden met een korte theoretische onderbouwing waarna de visie en werkwijze wordt uitgelegd. Tot slot zal u vanuit casuïstiek ervaring opdoen met methode Pubermind. 

Door onze ervaring binnen het onderwijs en in de praktijk sluit de interactieve lezing, gebaseerd op theoretische kaders, aan bij uw doelgroep. Na het volgen van de interactieve lezing ontvangt u een certificaat. U kunt zich via het kopje 'inschrijven' aanmelden voor de interactieve lezing.

 

Doelen
  • Een open gesprek tot stand brengen over wat de puberteit inhoudt in het algemeen en/of specifiek voor de betreffende jongere of het kind.
  • Algemene kennis en vaardigheden verbreden ten aanzien van de puberteit, zowel de lichamelijke ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Inzicht krijgen over welke kennis de jongere reeds beschikt en welke vaardigheden bekend zijn bij de jongere die van belang zijn voor de levensfase waarin de jongere zich bevindt.
  • Eerder opgedane kennis en vaardigheden bespreekbaar houden.
  • Inzichtelijk krijgen of de behandelde kennis en vaardigheden zijn begrepen door de jongeren.

 

SKJ accreditatie

Pubermind is volledig SKJ geaccrediteerd. Na deelname aan de interactieve lezing kunt u als HBO professional 3 SKJ-punten behalen. NVO: is in aanvraag.

 

hulpverlener1